Σχέδια προστασίας νερού

Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τη διαρκή παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στην αλυσίδα διανομής του.

Η πλατφόρμα

Διαθέτει φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου όλου του φάσματος παραγωγής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διανομής νερού στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας την πιστή εφαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας Νερού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Water Safety Plans

Προνομιακά Χαρακτηριστικά

ο  απλός και εύκολος τρόπος για την υλοποίηση και διατήρηση σταθερών και ισχυρών Σχεδίων Ασφάλειας Νερού

Περιγραφή Συστήματος Παραγωγής και Διανομής

Πηγές υδροληψίας - Χάρτες - Γεωλογική αναγνώριση
Συστήματα Επεξεργασίας-Απολύμανσης
Σύστημα διανομής (Δεξαμενές, Αντλιοστάσια, Δίκτυο)

Προσδιορισμός Κινδύνων και Απειλών

Προσδιορισμός κινδύνων (Βιολογικοί, Χημικοί, Φυσικοί, Ραδιενεργοί)
Προσδιορισμός επικίνδυνων γεγονότων
Αξιολόγηση επικίνδυνων περιστατικών

Προσδιορισμός Μέτρων Ελέγχου – Αντιμετώπισης

Προσδιορισμός διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση εμφάνισης κινδύνων
Τεκμηρίωση των δράσεων για τον περιορισμό των κινδύνων

Παρακολούθηση

Προσδιορισμός παραμέτρων παρακολούθησης
Καθορισμός λειτουργικών ορίων
Κατάρτιση σχεδίου παρακολούθησης

Διοικητικές – Διαχειριστικές Διαδικασίες

Προσδιορισμός διορθωτικών δράσεων για την αντιμετώπιση περιστατικών
Προσδιορισμός δράσεων έκτακτης ανάγκης (φυσικές καταστροφές, έκτακτα περιστατικά υγειονομικού χαρακτήρα)

Προγράμματα υποστήριξης

Αποτύπωση δραστηριοτήτων (εκπαίδευση προσωπικού, πρόγραμμα συντήρησης, επάρκεια αρχειοθέτησης, προδιαγραφές – ποιότητα υλικών)

Τεκμηρίωση

Υλικό τεκμηρίωσης για την ανασκόπηση της επάρκειας του Σχεδίου

Επιβεβαίωση – Επικύρωση – Βελτίωση

Μέτρηση αποτελεσματικότητας του Σχεδίου
Ανασκόπηση μέτρων ελέγχου, μικροβιολογικών και χημικών δοκιμών

Πως δουλεύει?

Psum dolor sit amet, cons ectetur adipi scing elit, sed do eius mod tempor pulvinar dapibus leo. Tsum dolor sit amet, cons ectetur adipi scing elit, sed do eius mod tempor pulvinar dapibus leo. 

Water Safety Plans

View Platform Screens Gallery

YDROID

Πως δουλεύει

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Επικοινωνήστε μαζί μας και προγραμματίστε μια επίδειξη

θα χαρούμε να σας δείξουμε τα οφέλη από τη χρήση των συστημάτων μας

footer_logo

Complete solution for water supply

Phone

+32 499393388

Email

sales@ots.gr

footer_logo

Complete solution for water supply

Τηλέφωνο

2310 012-345-6789
+32 499393388

Email

sales@ots.gr

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.